Lielais baseins

Grupu sadalījums lielajā baseinā:

  • 8-10 gadi Pirmajā gadā lielajā peldbaseinā tiek pieņemti bērni tikai ar pamata peldētprasmēm. Mācāmies un pilveidojam peldētprasmes (dziļajos ūdeņos). Apgūstam dažādus peldēšanas veidus un lēcienus ūdenī, radām interesi par peldēšanu, uzlabojam kopējo fizisko sagatavotību un stāju. Iepazīstamies ar drošības noteikumiem baseinā, kā arī brīvdabas ūdenstilpnēs.

  • 10-13 gadi Apgūstam un pilveidojam peldētprasmes dažādos peldēšanas veidos. Uzlabojam kopējo fizisko sagatavotību un uzlabojam stāju. Iepazīstamies ar drošības noteikumiem baseinā, kā arī brīvdabas ūdenstilpnēs, un mācāmies tos praktiski pielietot.

  • 14-18 gadi Pilnveidojam peldētprasmes visos peldēšanas veidos. Uzlabojam kopējo fizisko sagatavotību, uzlabojam stāju, kā arī rodam interesi par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Iepazīstamies ar drošības noteikumiem baseinā, kā arī brīvdabas ūdenstilpnēs un mācāmies tos praktiski pielietot.

Lielā baseina ģērbtuvēs un dušas telpās bērni uzturas patstāvīgi. Bērnus iesācējus, kuri iepriekš nav apmeklējuši peldēšanas nodarbības lielajā baseinā, pirmajās reizēs vecāki pavada līdz dežurējošam personālam, kurš iepazīstina ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem, un izskaidro tālākās norādes.

Pieteikties

 


SIA Peldēšanas skolas “Daugava” peldētapmācību
nodarbību saraksts 2023./2024. mg

Apskatīt cenas

* IZSVĪTROTĀS GRUPAS IR AIZPILDĪTAS



Nodarbību laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
11:00 - 11:40

 

 

 

 

 

 

 tr. Kaufmane
10-13

12:30 - 13:10

 

 

 

 

 

 

 tr. Kaufmane
14-18
 

14:00 - 14:40

 

 

 

 

 

 

 

14:40 - 15:20

tr. Leimane
8-10

tr. Balahņičovs
8-10

 tr. Grīnberga
8-10


tr. Balahņičovs
10-13

tr. Leimane
8-10  

tr. Kaufmane
8-10

tr. Leimane
10-13

tr. Grīnberga 8-10



tr. Leimane
8-10

tr. Balahņičovs
10-13

 

 

15:20 - 16:00

 tr. Leimane
10-13

tr. Leimane
10-13
14-18

 tr. Kaufmane
10-13

 tr. Leimane
14-18

tr. Leimane
10-13
14-18
 

 

 

16:00 - 16:40

tr. Grīnberga
10-13

 

tr. Kaufmane

14-18

 

 

tr. Balahņičovs
10-13

 

16:40 - 17:20

 tr. Grīnberga
14-18

 

 tr. Leimane 10-13  

 

 

tr. Balahņičovs
14-18 

 

17:20 - 18:00

 

 

 

 tr. Grīnberga
14-18

 

 

 

18:00 - 18:40

 

 

 

 tr. Grīnberga
10-13

 

 

 

18:40 - 19:20

 

 

 

 

 

 

 

19:20 - 20:00

 

tr. Grīnberga
14-18 

 

 

 

 

 

20:00 - 20:40