Lielais baseins

Grupu sadalījums lielajā baseinā:

  • 8-10 gadi Pirmajā gadā lielajā peldbaseinā tiek pieņemti bērni tikai ar pamata peldētprasmēm. Mācāmies un pilveidojam peldētprasmes (dziļajos ūdeņos). Apgūstam dažādus peldēšanas veidus un lēcienus ūdenī, radām interesi par peldēšanu, uzlabojam kopējo fizisko sagatavotību un stāju. Iepazīstamies ar drošības noteikumiem baseinā, kā arī brīvdabas ūdenstilpnēs.

  • 11-13 gadi Apgūstam un pilveidojam peldētprasmes dažādos peldēšanas veidos. Uzlabojam kopējo fizisko sagatavotību un uzlabojam stāju. Iepazīstamies ar drošības noteikumiem baseinā, kā arī brīvdabas ūdenstilpnēs, un mācāmies tos praktiski pielietot.

  • 14-18 gadi Pilnveidojam peldētprasmes visos peldēšanas veidos. Uzlabojam kopējo fizisko sagatavotību, uzlabojam stāju, kā arī rodam interesi par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Iepazīstamies ar drošības noteikumiem baseinā, kā arī brīvdabas ūdenstilpnēs un mācāmies tos praktiski pielietot.

Lielā baseina ģērbtuvēs un dušas telpās bērni uzturas patstāvīgi. Bērnus iesācējus, kuri iepriekš nav apmeklējuši peldēšanas nodarbības lielajā baseinā, pirmajās reizēs vecāki pavada līdz dežurējošam personālam, kurš iepazīstina ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem, un izskaidro tālākās norādes.

Pieteikties

 


SIA Peldēšanas skolas “Daugava” peldētapmācību
nodarbību saraksts 2020./2021. m.g.

Apskatīt cenas

* IZSVĪTROTĀS GRUPAS IR AIZPILDĪTASNodarbību laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
11:00 - 11:40              tr. Kaufmane
10-13
(peldošie)
13:15 - 14:00               tr. Kaufmane
14-18
(peldošie)
14:00 - 14:40              
14:40 - 15:20

 tr. Leimane
8-10 (iesācēji)

tr. Kaufmane
8-10 (iesācēji)

tr. Balahņičovs
8-10
(iesācēji)

 tr. Grīnberga
8-10

(iesācēji) 

tr. Balahņičovs
10-13
(peldošie)

  tr. Leimane
8-10 (iesācēji)

tr. Kaufmane
8-10 (iesācēji)

tr. Balahņičovs
10-13
(peldošie)

tr. Leimane
10-13
(peldošie)

tr. Grīnberga
8-10 (iesācēji)

tr. Balahņičovs
8-10 
(iesācēji)

tr. Leimane
8-10

(iesācēji)

tr. Balahņičovs
10-13
(peldošie)
   
15:20 - 16:00  tr. Kaufmane
10-13
(peldošie)

tr. Leimane
10-13

(peldošie)
 tr. Leimane
14-18 

(peldošie)

tr. Leimane
10-13
 tr. Kaufmane
10-13
(peldošie)

 tr. Leimane
14-18
(peldošie)
tr. Leimane
14-18 
(peldošie)
   
16:00 - 16:40 tr. Grīnberga
10-13

(peldošie)
         tr. Balahņičovs
10-13
(peldošie)
 
16:40 - 17:20  tr. Grīnberga
14-18

(peldošie)
         tr. Balahņičovs
14-18
(peldošie)
 
17:20 - 18:00        tr. Grīnberga
14-18

(peldošie)
     
18:00 - 18:40        tr. Grīnberga
10-13

(peldošie)
     
18:40 - 19:20              
19:20 - 20:00   tr. Grīnberga
14-18 
(peldošie)
         
20:00 - 20:40       tr. Grīnberga
14-18

(peldošie)