Cenas

Mazais peldbaseins

(līdz 12 izglītojamiem grupā)

2 - 4 gadus veciem bērniem (apmeklējums kopā ar vienu pieaugušo) 

1 reizi nedēļā (vidējii 4 reizes mēnesī) - 36.00 EUR
2 reizes nedēļā (vidējii 8 reizes mēnesī) - 65.00 EUR

5 - 6 gadus veciem bērniem  


1 reizi nedēļā (vidēji 4 reizes mēnesī) -  34.00 EUR
2 reizes nedēļā (vidēji 8 reizes mēnesī) -  62.00 EUR

7 - 9 gadus veciem bērniem 


1 reizi nedēļā (vidēji 4 reizes mēnesī) -  34.00 EUR
2 reizes nedēļā (vidēji 8 reizes mēnesī) -  62.00 EUR

Lielais baseins

(1 celiņā līdz 12 izglītojamiem)

1 reizi nedēļā (vidēji 4 reizes mēnesī) – 30.00 EUR

2 reizes nedēļā (vidēji 8 reizes mēnesī) – 56.00 EUR

3 reizes nedēļā (vidēji 12 reizes mēnesī) – 80.00 EUR