Vecuma grupā 5 - 6 gadi

Pieteikšanās jauniem audzēkņiem bez peldētprasmēm 5-6 g. vecuma grupās šajā sezonā ir noslēgusies.

Jaunajā sezonā nodarbības sākas 1. septembrī.