Vecuma grupā 8 - 10 gadi (iesācēji ar peldētprasmēm)

Pieteikšanās jauniem audzēkņiem bez peldētprasmēm 8-10 g. vecuma grupās šajā sezonā ir noslēgusies.

Jaunajā sezonā nodarbības sākas 1. septembrī.